• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2016

Līguma priekšmets Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūve un izbūve
Iepirkuma identifikācijas numurs KKP/2016/3
Izsludināšanas datums 27.05.2016
Pasūtītājs Kandavas komunālie pakalpojumi SIA
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.06.2016 09:00
Statuss Noslēdzies
Lēmuma pieņemšanas datums 11.08.2016
Procedūras veids Atklāts konkurss
Kontaktpersona Egils Bariss, tālr.26677434

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV–3120, tālrunis 63126072, Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un Iepirkumu uzraudzības biroja 19.03.2014. apstiprinātajām vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, „Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūve un izbūve”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2016/3. Iepirkuma priekšmets: Kandavas pilsētas siltumtrašu pārbūve un izbūve.

Iepirkuma nolikums 

Nolikuma_grozijumi1.docx

Tehniskā specifikācija