• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2016

Līguma priekšmets „Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve”
Iepirkuma identifikācijas numurs KKP/2016/5
Izsludināšanas datums 22.06.2016
Pasūtītājs Kandavas komunālie pakalpojumi SIA
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.07.2016 09:00
Statuss Noslēdzies
Lēmuma pieņemšanas datums 11.08.2016
Procedūras veids Atklāts konkurss

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr. 41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072, Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un Iepirkumu uzraudzības biroja 19.03.2014. apstiprinātajām vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, „Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2016/5. Iepirkuma priekšmets: Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūve.

Iepirkuma nolikums

Tehniskā specifikācija