• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2016

Līguma priekšmets „Būvuzraudzība Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūvei”
Iepirkuma identifikācijas numurs KKP/2016/7
Izsludināšanas datums 12.07.2016
Pasūtītājs Kandavas komunālie pakalpojumi SIA
Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.07.2016 10:00
Statuss Noslēdzies
Lēmuma pieņemšanas datums 11.08.2016
Procedūras veids Atklāts konkurss

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr. 41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072, Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un Iepirkumu uzraudzības biroja 19.03.2014. apstiprinātajām vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, „Būvuzraudzība Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūvei”. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2016/7. Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzība Kandavas pilsētas Biomasas katlu mājas izbūvei.

Iepirkuma nolikums