• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2015

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ. Nr. 41203006844, juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120, tālrunis 63126072, Iepirkumu komisija izsludina iepirkuma procedūru saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likumu, kad paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežām un Iepirkumu uzraudzības biroja 19.03.2014. apstiprinātajām vadlīnijām „Iepirkumu vadlīnijas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem”, „Kokskaidu granulu piegādes 2015./2016. apkures sezonai SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi””. Iepirkuma identifikācijas Nr. KKP/2015/8. Iepirkuma priekšmets: 60 tonnas kokskaidu granulu piegāde 2015./2016. gada apkures sezonai saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma nolikumu skatīt šeit.