• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2015

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iepirkuma komisija iepirkuma procedūrā ” Apkures katlu piegāde un uzstādīšana Ķiršu ielā 10, Kandavā” iepirkuma identifikācijas Nr.KKP/2015/5, ir pieņēmusi šādu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu:

 1.Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi" , reģistrācijas Nr.41203006844.

2. Iepirkuma procedūras priekšmets: „Apkures katlu piegāde un uzstādīšana Ķiršu ielā 10, Kandavā”.

3. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: divu apkures katlu piegāde un uzstādīšanas katlu mājā Ķiršu ielā 10, Kandavā.

4. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA „Sanmeistars”, reģ.Nr.41203020053,

5. Pretendenta piedāvātā līgumcena: par līguma summu EUR 26356,84 (bez PVN), EUR 5534,94 (PVN 21%) un EUR 31891,78 (kopējā summa ar PVN).

6. Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2015.gada 29.septembris.