• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2023

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts

SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi", Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai ir iesniedzis ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 14.janvāra lēmumu Nr. 1/2 "ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu noteiktajam  tarifam. 

Sabiedriskā pakalpojuma veids 

Spēkā esošais tarifs 
(bez PVN)

Noteiktais tarifs 
(bez PVN)

Noteiktā tarifa samazinājums  (%).

  Ūdenssaimniecības pakalpojumi

1,71

1,55

-9

  Kanalizācijas pakalpojumi

2,05

1,85

-10

Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2023.gada 1.novembrī (ne agrāk kā trīsdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", neieskaitot publicēšanas dienu).

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 2022.gada 24.novembra lēmumu Nr.257 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kandavas komunālie pakalpojumi” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos tarifus, kas 2022.gada 28.novembrī publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2022; Nr.230).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar elektroenerģijas iepirkuma cenas samazinājumu un elektroenerģijas sadales izmaksu samazinājumu. 

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteiktajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu  tarifiem lietotājs var  “Robežkalni”, Kandavas pagasts, Tukuma novads, darba dienās no 14.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar  SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi"  grāmatvedi Inesi Saliņu, tel. 63126072,elektroniskā pasta adrese: inese.salina@tukums.lv. 

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi"   “Robežkalni”, Kandavas pag., Tukuma novads, LV - 3120, elektroniskā pasta adrese: kkp@tukums.lv kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".