• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2022

Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem, kāpēc ir tik atšķirīgi tarifi par ūdeni un kanalizāciju viena novada ietvaros.

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” (KKP) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) iesniegtais ūdensapgādes tarifs ir 1,66 EUR/m³, bet kanalizācijas tarifs - 2,22 EUR/m³.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu pārskatīšana saistīta ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos iekļaujamo izmaksu izmaiņām, kuras ir ietekmējusi ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošana, kā arī tas, ka kopš 2018. gada, kad tika apstiprināti spēkā esošie tarifi, ir veiktas izmaiņas nodokļu likumdošanā (samazinājusies sociālā nodokļa likme, pieaugusi minimālā alga valstī un akcīzes nodokļa likme u. c.), ir mainījusies elektroenerģijas iegādes cena, mainījušās elektroenerģijas sadales pakalpojumu izmaksas, veiktas izmaiņas obligātā iepirkuma un jaudas komponentēs, kā arī būtiski pieaugušas degvielas, materiālu un pakalpojumu cenas.

Tarifi valsts un pat vienas pašvaldības robežās var būt atšķirīgi. To galvenokārt nosaka ūdensapgādes abonentu skaits un veiktie ieguldījumi infrastruktūrā. KKP jau 2018. gadā visā bijušajā Kandavas novada teritorijā noteica vienotu ūdensapgādes un kanalizācijas tarifu. Rezultātā pagastos tarifs būtiski samazinājās, bet pieauga Kandavā. Arī šobrīd tarifa projekts ir vienots visiem 6 pagastiem un Kandavas pilsētai. Sadārdzinājumu rada arī pēdējo gadu laikā veiktie ieguldījumi ūdenssaimniecības infrastruktūrā, ko ne visas pašvaldības ir darījušas. 2020. gadā Kandavā noslēdzās būvdarbi kanalizācijas un ūdensvadu tīklu paplašināšanai, kuru kopējās izmaksas bija vairāk nekā 860000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. No šiem ieguldījumiem tiek aprēķināts pamatlīdzekļu nolietojums un veikti kredīta maksājumi.

Tā kā tarifa projektu pārbaude un apstiprināšana ir sabiedrībai atklāts process, ar visu aktuālo informāciju var iepazīties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) mājaslapā, salīdzināt un analizēt. Papildus, SPRK pirms tarifu projekta apstiprināšanas rīkos iedzīvotāju uzklausīšanas sapulci, kurā varēs piedalīties ikviens interesents.

Tarifa projektā iekļautās izmaksas var skatīt SPRK mājaslapas sadaļā ‘’Regulatorā iesniegtie ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekti’’ https://infogram.com/kandavas-komunalie-pakalpojumi-2022-1h8n6m3o1z50z4x?live, kurā ir interaktīva informācija par viesiem SPRK regulējamajiem tarifiem Latvijā.