• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2022

Jauns ūdenssaimniecības tarifa projekts

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, VRN 41203006844,  juridiskā adrese: „Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, LV – 3120,  2022. gada 27. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu  tarifu projektu Kandavas pilsētai, Kandavas, Cēres, Matkules, Vānes, Zemītes un Zantes pagastiem, Tukuma novadā, kas ir aprēķināti saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016. gada 14. janvāra padomes lēmumu Nr.1/2 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika".

 

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)

Piedāvātais tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%).

 Ūdensapgādes pakalpojumi

1,42

1,66

+16,9

 Kanalizācijas pakalpojumi

1,25

2,22

+77,6

 

Piedāvātie tarifi varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. decembri. Tarifu izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksu pieaugumu un sniegto pakalpojumu izmaiņām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības  pakalpojumu  tarifu projektu lietotājs var SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”, administrācijas telpās, „Robežkalni”, Kandavas pagastā, Tukuma novadā, iepriekš sazinoties ar SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi”  grāmatvedi Inesi Saliņu pa tālruni 63126072.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” „Robežkalni”, Kandavas pagastā, Tukuma novadā, vai elektroniski uz e-pasta adresi: kkp@tukums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097200) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.