• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2022

Informācija Kandavas un pagastu apvienības teritorijā esošo pašvaldības dzīvokļu īrniekiem

Pamatojoties uz 2022. gada 27.aprīļa Tukuma novada domes lēmumu "Par Tukuma novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo Kandavas un pagastu apvienības dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanas un īres maksas iekasēšanas pilnvarojuma līguma noslēgšanu ar SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”" (prot. Nr.7, 31§), un uz tā pamata noslēgto Pilnvarojuma līgumu starp Tukuma novada Domi un SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, īrniekiem rēķinus par īres maksām, sākot ar jūnija mēnesi, izrakstīs SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” un apmaksa veicama uz rēķinos norādītajiem norēķinu kontiem.

Maksājumus par īres maksām jāveic ar pārskaitījumu pēc piestādītā rēķina uz kādu no SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” bankas kontiem:  

  • AS "Swedbank" HABALV22 LV75HABA0551039023222
  • AS "SEB banka" UNLALV2X LV92UNLA0011000508607
  • AS "Citadele Banka" PARXLV22 LV07PARX0012736490001

Gadījumos, ja nav pieejams internets, joprojām skaidrā naudā ir iespējams norēķināties veikalu tīkla “Maxima” kasēs, kur par šo pakalpojumu tiek iekasēti 50 centi par darījumu. Maksājumi bijušās Kandavas novada domes kasēs vairs nebūs iespējami.

Īres līgumu sagatavošanu un parakstīšanu organizēs SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, savukārt, iesniegumi par īres līgumu pagarināšanu ir jāiesniedz Kandavas un pagastu apvienībā, tāpat kā līdz šim.

Ja nepieciešama papildus informācija, lūdzam zvanīt Kandavas un pagastu apvienības nekustamo īpašumu pārvaldniecei Evitai Freimanei pirmdienās un ceturtdienā uz tālr. nr. 63107366.