• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • sia_kkp@inbox.lv

2021

Ventilācija dzīvoklī

Dabiskai ventilācijai jābūt, lai gāzes noplūdes gadījumā, tā tiktu novadīta ārpus ēkas, novēršot bīstamu gāzes koncentrāciju un eksploziju. Nepietiekama ventilācija jeb zema iekštelpas gaisa kvalitāte palielina ne tikai ugunsbīstamības riskus, bet arī atstāj sekas uz cilvēka veselību un ēkas stāvokli. Pievienojot tvaika nosūcēju vienīgajam dabiskās ventilācijas kanālam, darbojas “aizvērta vāka” princips, jo izslēgtā stāvoklī tvaika nosūcējs pilnībā noslēdz dabīgo ventilāciju dzīvoklī. 

Norādām, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (VUGD) ir tiesības piekļūt atsevišķam dzīvoklim, lai pārliecinātos par dzīvoklī izbūvēto konstrukciju un citu elementu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. VUGD speciālisti konkrētu dzīvojamās mājas dzīvokli apseko tikai tādā gadījumā, ja ir saņemts attiecīgs pieprasījums no dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieka. Par konkrēta dzīvokļa apsekošanas nepieciešamību VUGD savlaicīgi rakstiski informē konkrētā dzīvokļa īpašnieku.

Atgādinām, ka ar 2019. gada 1. janvāri spēkā stājusies prasība, kas aizliedz virtuvē virs gāzes plīts novietotos tvaika nosūcējus ievadīt ventilācijas šahtās.

Jaunā prasība aizliedz daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu (tvaika nosūcēju), ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves.  Par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu fiziskajām personām uzliks naudas sodu no 30 līdz 280 eiro, juridiskajām personām — no 200 līdz 2400 eiro, liecina Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. pants.

Par iespējām risināt ventilācijas sistēmu pārbūvi atbilstošu Ugunsdrošības noteikumu prasībām konsultējieties ar sistēmu ražotājiem vai izplatītājiem.