• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2021

Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskati

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” savu pārvaldībā esošo dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekus informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”,  līdz 1. aprīlim pārvaldnieks rakstiski paziņo dzīvokļu īpašniekiem, kur (piemēram, mājas lieta, interneta vietne) dzīvokļa īpašnieks var iepazīties ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu. 

Sev ērtā vietā un laikā ar pārskatiem iepazīties var apziņošanas sistēmā Bill.me sadaļā Tāmes un atskaites. Neskaidrību gadījumā sazināties ar Īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītāju Gunti Braunu t.26197122, e-pasts: guntisbrauns@inbox.lv

Reģistrācija Bill.me vietnē un visu tās iespēju izmantošana ir bez maksas. Papildus tiešsaistes vietnei ir pieejama bezmaksas mobilā lietotne, kas nodrošina lietotājiem pilnu Bill.me platformas funkcionalitāti un iespējas.

Klientus, kas pašreiz neizmanto iespēju elektroniski saņemt SIA Kandavas komunālie pakalpojumi tāmes, rēķinus un atskaites, aicinām uz e-pasta adresi sia_kkp@inbox.lv iesūtīt šādu informāciju: vārds, uzvārds, īpašuma adrese. Uz jūsu e-pastu tiks nosūtīta reģistrācijas saite, un pēc vienkārša reģistrācijas procesa jums būs pieejamas visas Bill.me iespējas un priekšrocības.