• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • sia_kkp@inbox.lv

2021

Maksājumu disciplīna

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” (KKP) nodrošina Kandavas novadam stratēģiski svarīgu pakalpojumu sniegšanu – ūdensapgādi, kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu, centralizētu siltumapgādi un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu. Pašvaldības galvenais uzdevums caur savu kapitālsabiedrību nav peļņas gūšana, bet šo pakalpojumu nepārtrauktas darbības nodrošināšana. Un KKP saimnieciskās darbības īstenošanai viens no svarīgākajiem aspektiem ir stabila naudas plūsma.

Diemžēl, ir daļa klientu, kuriem KKP pakalpojumi un to kvalitāte ir vitāla dzīves nepieciešamība, bet vēlēšanās maksāt par tiem palikusi kaut kur otrajā plānā - netiek maksāts vispār, vai rēķinu apmaksa tiek būtiski kavēta. Neskaitot pēdējā mēneša rēķinus, kuriem vēl nav beidzies apmaksas termiņš, uz 2021. gada 1. janvāri iedzīvotāji un iestādes uzņēmumam ir parādā 116681 eiro, no tiem 96578 eiro ir parādi, kas vecāki par trīs mēnešiem. Lieki teikt, ka tas ne tikai apgrūtina saimniecisko darbību, bet kavē arī uzņēmuma attīstību.

KKP vadītājs Dzintars Rušmanis skaidro - “Iedzīvotāji jau ir informēti vai ir pamanījuši, ka no šā gada janvāra slēgtas ir uzņēmuma skaidras naudas norēķinu kases, un atjaunot to darbību vairs netiek plānots. Daļēji tas saistīts ar skaitliski mazo apmeklētāju skaitu, daļēji ar šī pakalpojuma izmaksām, kuras tagad var novirzīt pamatdarbības nodrošināšanai. Tāpat klientu ērtībām jau iepriekš esam radījuši visas iespējas ērti un savlaicīgi norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem personīgajos Bill.me kontos, veikalos “Maxima” un savās internetbankās.

Taču šodien es gribu paziņot pavisam ko citu. Lai veicinātu pakalpojumu apmaksas disciplīnu, ar šā gada 1. martu par katru apmaksas termiņa nokavēto dienu aprēķināsim līgumsodu, kas atrunāts visos pakalpojuma līgumos, bet līdz šim KKP nekad to nav piemērojusi”.

Tas nozīmē, ka martā izrakstītajos rēķinos atsevišķām personām var parādīties līgumsoda procenti naudiskā izteiksmē, kas būs par janvārī aprēķinātiem, bet kavētiem maksājumiem. Jāatzīmē, ka vecajiem parādiem, kas uzkrājušies līdz 2021. gadam līgumsodus nerēķināsim, taču tie noteikti tiek un tiks aprēķināti vēršoties pret ļaunprātīgajiem parādniekiem tiesā.

Dz. Rušmanis papildina – “Uz rēķiniem ir norādīts to apmaksas termiņš, bet lielākoties tas ir tekošā mēneša 25. datums. KKP jau tā savus pakalpojumus sniedz avansā. Jūs veselu mēnesi lietojiet ūdeni un siltumu, bet maksājiet par šiem pakalpojumiem tikai pēc patērētā aprēķinu veikšanas. Un ir diezgan bezatbildīgi šo maksājumu kārtību neievērot”.