• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2021

Atgādinājums par decentralizēto kanalizācijas sistēmas reģistrēšanu

Atgādinām, ka mājokļu īpašniekiem, kuri to vēl nav izdarījuši, jāveic mājokļa decentralizētās kanalizācijas sistēmu (krājtvertņu vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu) pirmreizējā reģistrācija.

Uz ko tas attiecas?! - Uz visām fiziskajām un juridiskajām personām Kandavas pilsētā un Cēres, Matkules, Valdeķu, Vānes, Zantes, Zemītes ciemos, kuru īpašumā vai valdījumā ir šādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma un Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” prasībām nekustamajos īpašumos esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas līdz 31.12.2021. jāreģistrē pašvaldības decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā un jānodrošina to apsaimniekošana atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Pamatojoties uz 28.03.2019. pieņemtajiem Kandavas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.5 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšana un uzskaites kārtība Kandavas novadā”, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekiem ir jāveic sistēmas reģistrācija. Iesnieguma formu varat atrast šeit.

Aizpildītu iesniegumu varat iesniegt :

* e-pastā: sia_kkp@inbox.lv

* nogādājot mūsu biroja pastkastītē “Robežkalni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads 

* iesnieguma fotokopiju sūtot WhatsApp t. 26603244