• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2020

Uzlabota ūdens kvalitāte Matkulē

Šā gada 10. augustā tika pabeigti būvdarbi Matkules dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā. Iepirkuma procedūras rezultātā būvdarbus veica SIA “Amatnieks” no Tukuma, kopējā būvdarbu summa bez pievienotās vērtības nodokļa 29452,91 eiro, ko ar domes lēmumu SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” pamatkapitālā ieguldīja pašvaldība. Būvuzraudzību par 1800,00 eiro bez PVN veica SIA “CC3”.

Atgādinām, ka projekts realizēts, lai nodrošinātu ūdens kvalitātes uzlabošanu pagasta centra iedzīvotājiem.

Teritorijas ūdensapgāde tiek nodrošināta, izmantojot vienu ūdensapgādes urbumu „Centrs” (LVĂMC datu bāzes identifikācijas Nr. P300077, valsts ģeoloģijas dienesta datu bāzes numurs Nr.9856). Urbums izbūvēts 1982. gadā, tā dziļums ir 190m un debets – 5 l/s. Spiediena nodrošināšanai līdz šim tika izmantots ūdenstornis, bet, tā ūdens krājrezervuāru sliktā tehniskā stāvokļa dēļ, projekta ietvaros tas atslēgts no kopējās sistēmas.

Matkules ciemā iegūtajam dzeramajam ūdenim bija paaugstināts dzelzs saturs. Ūdens atdzelžošanai 2004. gadā tika uzstādīta atdzelžošanas iekārta filtrs – aerators - dzidrinātājs „FKSD - 5”, kas gan neveica kvalitatīvu dzeramā ūdens attīrīšanu, jo dzeramā ūdens analīzēs bija vērojamas būtiskas atkāpes no noteiktajiem kvalitātes rādītājiem.

Minētās problēmas risināšanai tika veiktas sekojošas darbības:

• Lai nodrošinātu jauno atdzelžošanas iekārtu un spiedkatlu izvietošanu, pilnībā tika pārbūvēta ūdens sagatavošanas stacijas ēka;         

• Iztīrīts un skalots dziļurbums, nomainīts esošais dziļurbuma sūknis un tā aprīkojums;

• Pilna apjoma atdzelžošanas iekārtu nomaiņa;

• Kanalizācijas tīklu pievada izbūve, ūdens filtrēšanas iekārtas skalošanas ūdens novadīšanai centralizētajos kanalizācijas tīklos.