• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2020

Turpinās siltumtrases uzlabošanas būvdarbi Ozolu ielā

Maijā turpinās siltumtrases pārbūves darbi Kandavā, kas tiek veikti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, īstenojot jauna posma būvniecību Kandavā” (id. Nr. 4.3.1.0/18/A/004) ietvaros.

Pašvaldības kapitālsabiedrība SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” informē, ka uzņēmējs SIA „Amatnieks” ir izbūvējis siltumtīklu zaļajā zonā starp Zīļu un Kūrorta ielu ar atzariem uz bibliotēku Lielā ielā 11 un uz daudzdzīvokļu ēku Kūrorta ielā 2. Uzņēmējs pabeidzis darbus arī iekšējo siltumtīklu montāžai Kūrorta ielas namu Nr.3., Nr.5. un Nr.7 pagrabos, un uzsācis siltumtīklu cauruļvadu izbūvi Zīļu un Ozolu ielās, kur esošie cauruļvadi tiek mainīti pret jauniem un ar lielāku diametru. Līdz ar to Ozolu ielā ir īslaicīgi slēgta satiksmes kustība un izvietotas apbraukšanas ceļa norādes.

Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem par īslaicīgajiem apgrūtinājumiem, kas rodas būvdarbu veikšanas laikā un ievērot darbu veikšanas vietās izliktās kustību ierobežojošas ceļa zīmes.

Siltumtīklu uzlabošanas būvdarbi Kandavā, Sabiles, Ozolu, Zīļu, Lielā ielā 11 un Kūrorta ielā tiek veikti saskaņā ar SIA „District Heating Partner” izstrādāto būvprojektu „Jauna siltumtrases posma izbūve un esošo siltumtīklu pārbūve”. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2020.gada jūlijam.

20200522 10572620200522 11070920200522 11055720200522 11042820200522 110313