• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2020

Neredzamais ienaidnieks

Koronavīrusi ir lielas vīrusu dzimtes pārstāvji, kas var izraisīt dažāda smaguma pakāpes slimības, sākot no vieglas saaukstēšanās līdz smagam akūtam respiratoriskajam sindromam (SARS). Parasti simptomi ir viegli vai vidēji smagi un skar augšējos elpošanas ceļus. Lai gan MERS-CoV infekcija ir līdzīga SARS, tās nav identiskas. Viena no būtiskākajām atšķirībām ir tā, ka SARS pretstatā MERS-CoV infekcijai, starp cilvēkiem izplatās viegli.

Pamatojoties uz koronavīrusa (MERS-CoV) straujo izplatību arī Latvijā un no jauna veicamajiem pasākumiem tā izplatības ierobežošanā un saskaņā ar MK noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 6.3. punktu “ja, sniedzot publisku vai saimniecisku pakalpojumu vietā, kur uzturas daudz cilvēku, nav iespējams nodrošināt divu metru fizisko distanci un ierobežot pakalpojuma sniegšanas laiku, kas nepārsniedz 15 minūtes, izveido fizisku barjeru starp cilvēkiem vai pieprasa lietot mutes un deguna aizsegus”, SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” (KKP) atgādina, ka visi apmeklējumi pie uzņēmuma speciālistiem pirms tam telefoniski jāsaskaņo ar biroja administratoru pa tālruni 26603244, vai 63126072. Ja jūs vizīti pie speciālista plānojat ilgāku par 15 minūtēm, jāizmanto medicīniskās vai higiēniskās maskas, respiratorus vai sejas vairogus.

Papildus tam, KKP atgādina, ka uzņēmums jau savlaicīgi ir darījis visu, lai lietu risināšana mūsdienu straujajā laikmetā, bet nu jau arī veselībai bīstamā, kļūtu pieejama visiem neatkarīgi no laika un klientu atrašanās vietas. Ar mums var sazināties telefoniski, e-pastā, WhatsApp, Messenger  un apziņošanas portālā Bille.me. Platformā Bill.me klienti var nodot arī ūdens skaitītāju rādījumus, saņemt rēķinus, atskaites un tāmes.

Par reģistrēšanos portālā Bill.me rakstījām jau agrāk, skatīt šeit

Lai mums visiem izturība un laba veselība! Kopā mums izdosies!

Foto: AFP, ADEM ALTAN