• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

2020

Mūsu un jūsu drošībai

Pamatojoties uz koronavīrusa (MERS-CoV) straujo izplatību Latvijā un no jauna veicamajiem pasākumiem tā izplatības ierobežošanā un saskaņā ar MK noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 6.3. punktu “ja, sniedzot publisku vai saimniecisku pakalpojumu vietā, kur uzturas daudz cilvēku, nav iespējams nodrošināt divu metru fizisko distanci un ierobežot pakalpojuma sniegšanas laiku, kas nepārsniedz 15 minūtes, izveido fizisku barjeru starp cilvēkiem vai pieprasa lietot mutes un deguna aizsegus”, SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” atgādina, ka 

visi apmeklējumi pie uzņēmuma speciālistiem pirms tam telefoniski jāsaskaņo ar biroja administratoru pa tālruni 26603244, vai 63126072. Ja jūs vizīti pie speciālista plānojat ilgāku par 15 minūtēm, jāizmanto medicīniskās vai higiēniskās maskas, respiratorus vai sejas vairogus.

Kā pareizi lietot sejas masku skaties šeit

Jūsu SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” administrācija