• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • sia_kkp@inbox.lv

2020

Matkulē iespējami ūdensapgādes traucējumi

Sakarā ar ūdens sagatavošanas stacijas ēkas pārbūves būvdarbiem Matkules ciemā no 22. līdz 24. jūlijam iespējami īslaicīgi ūdensapgādes traucējumi SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” klientiem. Pavisam noslēgt ūdens padevi šajās dienās nav plānots. Jau iepriekš atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Atgādinām, ka Matkules ciemā iegūtajam dzeramajam ūdenim ir paaugstināts dzelzs saturs. Ūdens atdzelžošanai 2004. gadā tika uzstādīta atdzelžošanas iekārta filtrs – aerators - dzidrinātājs „FKSD - 5” pie urbuma „Centrs”, kas gan neveic kvalitatīvu dzeramā ūdens attīrīšanu, jo dzeramā ūdens analīzēs vērojamas atkāpes no noteiktajiem kvalitātes rādītājiem.

Lai nodrošinātu ūdens kvalitātes uzlabošanu pagasta centra iedzīvotājiem, nepieciešama jauna ūdens atdzelžošanas stacija, bet esošais ūdenstornis jāatslēdz no inženiertīkliem.

Pēc šā gada maijā veiktās cenu aptaujas būvdarbus veic SIA “Amatnieks”. Finansējums EUR 29452,91 tiek nodrošināts no Kandavas novada pašvaldības 2020. gada budžetā paredzētajiem līdzekļiem.